локация

Голдис фуудс енд дринкс ООД, ул.“Недялка Шилева“ 24, гр. Пловдив, България

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Добре дошли на страницата ни с Декларация за поверителност!

Когато използвате услугите на нашия уеб сайт, имате доверие в нас. Тази Декларация за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо го събираме и какво правим с нея. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД, със седалище ул.“Недялка Шилева“ 24, гр. Пловдив, България с интернет страниците на адрес www.goldys-foods.com наричан за по кратко уебсайт и всяко лице, което посещава уебсайта наричано за краткост „потребител“. С влизането и използването на този уебсайта, Вие декларирате съгласието си с настоящите условия за ползване и с нашата политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тях, моля не изполвайте този уебсайт. Тези Условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време, едностранно, без предварително известие.

 

TOЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УЕБСАЙТА

Предоставената информация на уебсайтът е „във вида, в който е“, „такива, каквито са“ и „когато са налични“. С настоящите условия за ползване на уебсайта, „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД прави отказ от отговорност по отношение на пълнотата, точността и навременноста на информацията, която е поместена в съдържанието на уебсайта. „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД не носи отговорност за пълнотата и полезността, интрпретацията и субективното разбиране на информацията съдържаща се в уебсайта. Всяко доверяване на информация получена от уебсайта е на Ваш собствен отговорността. С настоящото „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД отхвърля поемането на отговорност до степен, разрешена съгласно българското законодателство. „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД не носи отговорност за информация от този уебсайт, която е качена на него от трети лица. „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД и всяко лице, ангажирано в създаването уебсайтa, не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи поради използване на уебсайт

 

ОТГОВОРНОСТ 

„Голдис фуудс енд дринкс“ ООД не носи отговорност за препърпени загуби или вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи вследствие на компютърни вируси, поради използването на уебсайт. „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД не дължи обезщетение или други плащания, свързани с поддръжката на сървърите, технологии, повреди при доставчиците на услуги, компютърни вируси и всякакви други проблеми с подобно естество.

 

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Единствените данни които събира уебсайт са така наречените „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, а след това се връщат от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия сървър.
Използваме и „бисквитки“ на Google Analytics (Google Анализ). Тези бисквитки ни позволяват да броим посещенията за да може да подобрим работата на нашия уебсайт. Още за „бисквитките“ на Google Analytics можете да прочетете на официалната страница на Google Analytics на следния линк:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.
За забрана на „бисквитки“ трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър. Повече информация за употребата на бисквитките може да намерите на За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.